Новини

Відділ ультразвукової діагностики оснащений всією лінійкою ультразвукових діагностичних систем сучасного рівня від установок FAMIO, NEMIO до експертного рівня якості досліджень, які проводяться на діагностичній ультразвуковій системі XARIO фірми Toshiba.

В сучасних умовах рівень та можливості ультразвукового дослідження залежить як від якісного рівня діагностичних систем так і від досвіду та кваліфікації лікаря.

Саме висока якість інноваційних технологій забезпечується як високим рівнем ультразвукових діагностичних системами фірми ТОСНІВА, так і досвідом спеціалістів, які працюють у відділі ультразвукової діагностики.

Точність досліджень , висока якість зображення та комфортні умови для обробки диференціально-діагностичних даних , особливо у складних випадках , дозволяють допомогти клініцисту у правильності встановлення діагнозу, а в подальшому і виборі тактики лікування.

У відділі працюють спеціалісти з багаторічним досвідом роботи, один кандидат медичних наук, два лікарі вищої та один першої кваліфікаційної категорії з ультразвукової діагностики. Крім практичної роботи співробітники відділу приймають участь у трьох науково - дослідних розробках інституту, а також впровадженні нових технологій в ультразвуковій діагностиці. Результати цих досліджень представлені на наукових конференціях в Україні та за кордоном ( Брюссель, Флоренція, Ліон, Москва).

Крім загального ультразвукового обстеження нирок, впроваджені методики допплерографіїї з метою диференціальної діагностики злоякісних та доброякісних утворень, верифікації вазо-ренальної гіпертензії, рівень змін паренхіматозного кровоплину при гідронефрозах).

Також використовуються методики трансректального дослідження чоловіків при запальних захворюваннях з боку сечовивідної та статевої систем , а також дослідження при аденомах передміхурової залози та об ємних утвореннях передміхурової залози.

Трансвагінальні дослідження у жінок проводяться для верифікації діагнозу як при запальних змінах органів сечовивідної системи так і статевої систем, а також захворюваннями, які обумовлені гормональними порушеннями. Дослідження органів калитки виконуються із застосуванням методу допплєрографії при різних захворюваннях: крипторхізм, гідроцелє, диференціальна діагностика новоутворень яєчка, варікоцелє.

Також великий спектр досліджень виконується при різних формах сексуального розладу у чоловіків та жінок (допплєрографія судин статевого члена, допплєрографія судин клітора). Ця методика впроваджена вперше. Результати даного дослідження були представлені на наукових конференціях та симпозіумах як в Україні так і за кордоном, та мали високу оцінку серед спеціалістів, які займаються даною проблематикою).

Діяльність відділення ультразвукової діагностики та розрахункові норми часу на проведення ультразвукових досліджень регламентуються наказом МОЗ України « Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії « від 27 листопада 1997р. № 340.

При дослідженні дітей, норми часу збільшуються на 10 %. При дослідженні післяопераційних хворих та проведенні допплєрографії норми часу збільшуються на 25-50%, в залежності від стану пацієнта та складності діагностичного випадку.

Загалом за 2009рік оглянуто 10673 пацієнта, із них амбулаторних хворих 8600 та стаціонарних 2073 чоловік. Допплєрографічних досліджень нирок проведено 262 хворим, ультразвукових досліджень із застосуванням методу допплєрографії судин інших органів та систем 286, загалом 544 обстежень. Навантаження на один діючий апарат складало від 4688 до 3048 пацієнтів на рік. Середнє навантаження на лікаря ультразвукової діагностики складало 25.4 пацієнта ( при нормі навантаження 10-12 пацієнтів за робочу зміну, а при проведенні допплєрографічних досліджень 5 пацієнтів на день).

При проведенні експертної оцінки організації та якості надання медичної допомоги у відділенні ультразвукової діагностики приділяється увага таким питанням, як аналіз причин розбіжностей висновків ультразвукового обстеження з результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних даних, надання консультативної допомоги лікарям клініцистам щодо використання методів ультразвукової діагностики для оптимізації обстеження пацієнтів, впровадження в практику сучасних діагностичних алгоритмів, автоматизація робочих місць лікаря ультразвукової діагностики.