З питань консультацій звертатися за телефоном: (098) 222 48 48

(понеділок - пятниця) з 9.00 до 17.00

 

 

Григоренко В'ячеслав Миколайович

Доктор медичних наук, лікар вищої категорії

Завідуючий відділом

 

 

 

 

Дата народження - 05.09.1965

Освіта вища - Київський медичний інститут (1983-1989 рр.); диплом ТВ № 863189 від 28 червня 1989 р.

Спеціальність – урологія.

Післядипломна освіта – курси спеціалізації з урології (вища категорія); Європейська школа урологів (Каролінський університет , Плзень), член європейської асоціації онкологів , член асоціації урологів України

Вчений ступінь та звання - кандидат медичних наук (1997 р.), старший науковий співробітник (2007 р.), доктор медичних наук (2011 р.).

Місце роботи та посада – ДУ “Інститут урології НАМН України”, завідувач відділу відновної урології та новітніх технологій.

Стаж роботи за спеціальністю – з 1989 р.; загальний стаж роботи – 29 років.

163 друкованих наукових праць, в т.ч. 3 методичних рекомендацій, співавтор підручника для ВУЗу “Онкологія”, навчального посібника “Алгоритми в онкології”, 14 патентів. Нагороджений дипломом "Винахід року 2011".

Наявність досвіду у проведенні клінічних випробувань (КВ)

 

 

Область Фірма Фаза Роки
Рак нирки Wyeth ІІ 2003-2006
Рак передміхурової залози ВАТ “Фармак” обмежені КВ 2003-2005
Рак передміхурової залози Hexal III 2004- 006
Рак передміхурової залози Hexal ІІ 2005-2006
Рак передміхурової залози Hexal ІІ 2006-2007
Рак передміхурової залози ФФ “Дарниця” обмежені КВ 2005-2006
Рак передміхурової залози ВАТ “Фармак” обмежені КВ 2006-2007
Рак передміхурової залози Ipsen III 2007-2008
Рак передміхурової залози SanofiAventis III 2009-до т.ч.
Рак нирки Pfizer III 2010-до т.ч.

 

Робота під час досліджень – головний дослідник: відбір хворих, огляд, призначення ліків, CRF, AE, SAE, DCF.

Участь у конференціях, семінарах, в т.ч. у тренінгах з питань КВ:

- Рак нирки – Wyeth – Париж, жовтень 2003 р.

- Рак передміхурової залози – Тeva – C.-Петербург, лютий 2004 р.

- Рак передміхурової залози – Hexal – Київ, вересень 2004 р.

- Семінар “Законодавчі та нормативні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів” – Міжнародний фонд клінічних досліджень – Київ, лютий 2007 р.

- Рак передміхурової залози – Sanofi Aventis – Київ, травень 2009 р.

 

 

Січень 2006 Міжнародна конференція Європейської асоціації онкоурологів, Brussels, Belgium
Жовтень 2006 Семінар з діагностики і лікуваня раку передміхурової залози, Budapest, Hungary
Січень 2007 4-та Міжнародна конференція Європейської асоціації онкоурологів , Paris, France
Лютий 2007 Course on Legislative and regulatory requirements to the clinical trials conduct, Kiev, Ukraine
Січень 2008 5-та Міжнародна конференція Європейської асоціації онкоурологів , Berlin, Germany
Січень 2009 6-та Міжнародна конференція Європейської асоціації онкоурологів , Istanbul, Turkey
Березень 2009 25-й симпозіум ESMO/АSCO, Berlin, Germany
Січень 2010 7-ма Міжнародна конференція Європейської асоціації онкоурологів , Vienna, Austria
Жовтень 2010 SIU World Meeting Lower Urinary Tract Disfanction, Marrokesh, Ma
Січень 2011 8-ма Міжнародна конференція Європейської асоціації онкоурологів , London, Great Britain
Березень 2011 26-й щорічний конгрес Європейської асоціації урологів , Vienna, Austria
Червень 2012 Європейський конгрес з лапароскопії, Rome, Italy

 

 

Данилець Ростислав Олегович

Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Старший науковий співробітник

 

 

 

Рябцева Світлана Олександрівна

Інженер-механік

Лаборант

 

 

 

 

 

 

Дата народження - 21.11.1963

Освіта вища - Київський політехнічний інститут (1981-1987 рр.); диплом; ПВ № 743586 від 28 лютого 1987 р.

Спеціальність – машини та апарати целюлозно-паперового виробництва – інженер-механік.

Курси удосконалення “Хімічна технологія ЦБП” (1987 р.).

Місце роботи та посада – ДУ “Інститут урології НАМН України”, лаборант відділу онкоурології

Загальний стаж роботи – 24 роки:

- 1987-1995 рр. – інженер, Український науково-дослідний інститут паперу (8 років);

- 1995- до т.ч. – лаборант, Інститут урології НАМН України (16 років); координатор клінічних випробувань.

Наявність досвіду у проведенні клінічних випробувань

Робота під час досліджень: координатор клінічних випробувань – ведення документації, CRF, видача ліків, обробка лабораторних зразків крові, відправка до зарубіжних лабораторій, AE, DCF.

Участь у конференціях, семінарах, тренінгах з питань КВ:

- Рак передміхурової залози – Hexal – Київ, вересень 2004 р.

- Рак нирки - Active Biotech Research AB – С.Петербург, лютий 2007 р.

- Рак нирки - Oxford BioMedica UK Ltd – Ялта, травень 2007 р.

- Рак передміхурової залози – Sanofi Aventis – Київ, травень 2009 р.

- Рак нирки – Pfizer – Рим, вересень 2010 р.

 

Відділ відновної урології і новітніх технологій є науково-методичним, консультаційним та організаційним підрозділом ДУ "Інститут урології НАМН України". Клінічна база представлена 40 ліжками. У відділі накопичений великий науково-практичний досвід лікування новоутворень органів сечовидільної та чоловічої статевої систем згідно з світовими стандартами.

Клініка оснащена новітнім медичним устаткуванням для діагностики і лікування урологічних захворювань.

Головними напрямками діяльності наукового відділу відновної урології і новітніх технологій є:

надання спеціалізованої кваліфікованої допомоги хворим зі злоякісними новоутвореннями, вадами розвитку статевих та сечовидільних органів, розробка та впровадження нових і вдосконалення традиційних раціональних методів клінічної діагностики та лікування, профілактика урологічних ускладнень у онкологічних хворих.

У клініці широко використовується місцева і системна хіміотерапія, імунотерапія, проводяться клінічні дослідження нових хіміопрепаратів за стандартами GCP. З метою реабілітації онкоурологічних пацієнтів після радикальних операцій (простатектомія, цистектомія) надається допомога по відновленню функціональних результатів та стомованим хворим.

Із оперативних методів лікування в інституті широко застосовується:

Нирка:

1. Відкрита та лапароскопічна адреналектомія

2. Відкрита і лапароскопічна резекція нирки, радикальна нефректомія поперековим і лапаротомним доступами, лапароскопічні – нефректомія, нефропексія, висічення кіст

3. Трансуретеральне видалення пухлин, нефруретеректомія з ендоскопічною резекцією вічка сечоводу

4. Реконструктивно-пластичні операції на нирках і сечоводах

Сечовий міхур:

1. При поверхневому розповсюдженні - трансуретральна резекція, лазерна вапоризація пухлин із застосуванням внутрішньоміхурової хіміо- і імунотерапії

2. При інвазивній формі - радикальна цистектомія з різними варіантами відведення сечі (ортотопічна пластика сечового міхура в різних модифікаціях, гетеротопічна пластика - формування катетеризаційної стоми або ілеум кондуїту - операції Брикера, Кока

3. Резекція сечового міхура (із/без уретероцистонеоанастомозом)

Передміхурова залоза:

1. Радикальна простатектомія надлобиковим та промежинним доступами, лапароскопічна (екстраперітонеоскопічна) простатектомія

2. Позалонна простатектомія (операція Міліна)

3. Трансуретральна резекція передміхурової залози

4. Тазова лімфодисекція

Яєчко:

1. Орхофунікулектомія

2. Заочеревинна лімфаденектомія)

Також виконуються різноманітні оперативні втручання на статевому члені та уретрі (внутрішня уретротомія з приводу стриктур).

Оперативні втручання проводяться в умовах рентген-операційної, лапароскопічної та ендоскопічної операційних в клінічному корпусі інституту. Усі операції виконуються з використанням сучасного ригідного і гнучкого ендоскопічного устаткування фірм Karl Storz, Olympus, Wolf і інших провідних фірм-виробників.

Широко використовуються новітні досягнення – методи монополярної і біполярної електрохірургії в лікуванні захворювань нирки, передміхурової залози, сечового міхура. Використання сучасного устаткування для фотодинамічної діагностики раку сечового міхура дозволяє поліпшити діагностику раку сечового міхура і провести радикальне видалення пухлини під фотодинамічним контролем. Співробітниками відділу розроблені і впроваджені в клінічну практику методики виконання модифікованої простатектомії, резекції нирки з пухлиною без або з обмеженою ішемією.

В клініці та стаціонарі одного дня проводяться курси внутрішньоміхурової хіміотерапії раку сечового міхура, системної поліхіміотерапії раку нирки (в т.ч. таргетна терапія), сечового міхура, яєчка, статевого члена, гормональна терапія раку передміхурової залози.

Госпіталізація та лікування: безкоштовне.

 

Пріоритетні напрямки досліджень діяльності відділу відновної урології та новітніх технологій до 2021р.

1. Розробка технології ранньої діагностики раку передміхурової залози та створення калькулятора ризику патології

2. Вивчення епідеміологічних особливостей поширенності раку передміхурової залози в Україні

3. Вивчення ефективності та безпеки нових лікарських засобів у хворих з інвазивним раком сечового міхура після цистектомії

4. Комплексне вивчення механізму розвитку раку передміхурової залози на підставі клінічних, гормональних, фізіко-хімічних та фармако-терапевтичних досліджень

5. Обгрунтування проведення органозберігаючої операції з приводу з пухлини нирки без або з обмеженою ішемією паренхіми