"Лапароскопія та ретроперитонеоскопія в урології"

8-9 квітня 2013 року в м. Києві було проведено науково-практичну конференцію "Лапароскопія та ретроперитонеоскопія в урології" за участі міжнародних спеціалістів. Захід відбувся за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук, Асоціації урологів України та ДУ «Інститут урології НАМН України». Його метою були обмін досвідом та навчання спеціалістів сучасним лапароскопічним та ендовідеоскопічним методикам в урології і покращення якості надання медичної допомоги населенню України.

  

У роботі конференції взяли участь провідні фахівці, які мають значний досвід у лапароскопічній урології: Й.-У. Штольценбург – професор, голова відділу урології, голова Міжнародного учбового центру урологічної лапароскопії,  Університет Лейпціг, Німеччина; Е.А. Галлямов – д. мед. н., професор, головний хірург Медичного центру управління справами мера і уряду Москви, Росія; В.Д. Медведєв – завідувач кафедрою, д. мед. н., професор, заслужений лікар РФ, Росія; та Д.Ю. Пушкарь – д. мед. н., професор, головний спеціаліст-уролог Міністерства охорони здоров'я та соціального розвитку Російської Федерації, Росія. В заході взяли участь 220 лікарів.

  

Оперативні втручання проводились на базі ДУ «Інститут урології НАМН України», за підтримки директора ДУ «Інститут урології НАМН України», чл.-кореспондента, професора С.О. Возіанова (чл-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, завідуючий кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, головного лікаря В.І. Хіміч. До організаційного комітету входили: завідувач відділом відновної урології та новітніх технологій В.М. Григоренко (д. мед. н., с. н. с., лікар вищої категорії), Р.О. Данилець (к. мед. н., с. н. с., лікар вищої категорії), завідувач ІІІ урологічного відділення А.В. Бардін (лікар вищої категорії, к. мед. н., член Європейської асоціації урологів) та лікарі відділення О.С. Сабодаш, Л.В. Перета, Н.В. Бровко, А.Ю. Гурженко, С.С. Волкова, М.О. Косюхно.

  

Під час конференції відбулась он-лайн трансляція лапароскопічних та ендовідеоскопічних втручань (майстер-класи) із операційних Інституту в "Холі Чемпіонів" Національного спортивного комплексу "Олімпійський" (м. Київ, вул. Червоноармійська, 55). На конференції було представлено складні клінічні випадки онкоурологічного профілю (рак передміхурової залози, нирки та наднирника), вроджених вад розвитку (стриктура пієлоуретрального сегменту, нефроптоз) та ятрогенні ускладнення (сечоміхурово-піхвова нориця). Ці оперативні втручання коментували професори С.Н. Шамраєв (м. Донецьк), О.В. Шуляк (м. Львів) та В.М. Григоренко (м. Київ).

Напередодні оперативного дня всі хворі були оглянуті хірургами. Підібрані пацієнти були ознайомлені з запланованими оперативними втручаннями та підписали згоди на проведення останніх.

Конференція почалась з вступної промови директора ДУ «Інститут урології НАМН України», чл.-кореспондента, професора С.О. Возіанова, д. мед. н. В.М. Григоренка, професора Й.-У. Штольценбурга, професора Е.А. Галлямова та професора В.Л. Медведєва. Після чого розпочалась он-лайн трансляція з операційних.

  

В першій операційній було представлена ендоскопічна нервозберігаюча позаочеревинна радикальна простатектомія у виконанні професора Е.А. Галлямова. Даний клінічний випадок був складний за рахунок оперативних втручань, які виконані пацієнту в минулому та злуковій хворобі (чоловік, 65 років;еректильна функція збережена; індекс маси тіла (ІМТ) - 25,2; скарги на странгурію; анамнез життя: 1975 рік- апендектомія, 1975, 1976 рр. – лапаротомії по поводу кишкової непрохідності; ПСА – 13,91нг/мл; біопсія ПГЗ – аденокарцинома передміхурової залози, Гліссон 3+3 (6) в 2 з 10 біоптатів (стовпчик 70%);УЗД: VПЗ - 56,8см3, залишкова сеча (ЗС)– 67 мл; остеосцинтіграфія – патології не виявлено; МРТ ОМТ – 5,55х4,05 см, порушення цілісності капсули передміхурової залози немає, вогнища правої долі від 4 до 8,5 мм, лівої 12,5 мм, л/в не збільшені; діагноз – рак передміхурової залози сT2N0M0, ІІ ст., кл. гр. 2). Передміхурову залозу було видалено зі збереженням нервово-судинного пучка з обох сторін.

В другій операційній залі також була представлена ендоскопічна нервозберігаюча позаочеревинна радикальна простатектомія у виконанні професора Й.-У. Штольценбурга. Пацієнту було виконано оперативне втручання з парціальним (частковим) збереження нервів, (чоловік, 59 років; палить, еректильна функція збережена; ІМТ – 25,5; скарги на странгурію; анамнез життя без особливостей; ПСА - 7,2 нг/мл; біопсія ПГЗ - Аденокарцинома, Гліссон 3+3 = 6 (в 1 біоптаті з 12 менше 10%); ‎УЗД: VПЗ - 85,7 см3, ЗС – 42 мл; остеосцинтіграфія – патології немає; МРТ ОМТ: цілісність капсули передміхурової залози збережена, множинні вузлові новоутворення від 10 до 25 мм в обох долях, л/в не збільшені; діагноз - рак передміхурової залози сTN0M0 І ст., кл. гр. 2).

Наступне оперативне втручання було проведено хворому з раком передміхурової залози - лапароскопічна радикальна нервозберігаюча простатектомія у виконанні професора Й.-У. Штольценбурга. Клінічні дані пацієнта дозволили зберегти нервово-судинний пучок, виходячи з даних пацієнта (чоловік, 53 роки; курить, еректильна функція збережена; ІМТ – 27,4; скарг немає; анамнез життя: 1983г. – аппендектомія; ПСА – 13,3 нг/мл; біопсія ПГЗ – Аденокарцинома ПЗ, Гліссон 3+3 (6) в 3 з 10 біоптатів; інтермітуюча НАГТ – 3 місяці; ПСА (останній) - 5,08 нг/мл; УЗД: VПЗ - 23,3см3, ЗС – немає; остеосцинтіграфія - без патології; КТ ОМТ – 3,9х3,1 см, цілістність капсули передміхурової залози збережена, вогнища: права доля - 1,19 см, 0,46 и 0,39 см, л/в не збільшені; Діагноз – Рак передміхурової залози, сT2N0M0, ІІ ст., кл. гр. 2). Оперативне втручання було ускладнене злуковою хворобою та малим об’ємом залози.

Далі було виконано професором В.Л. Медведєвим лапароскопічну пластику пієлоуретрального сегменту та нефропексію з приводу стриктури пієлоуретрального сегменту та нефроптозу, (жінка, 30 років; ІМТ – 17,3; скарги на біль в правій поперековій ділянці у вертикальному положенні, періодичне підвищення АТ до 160/100 мм. рт. ст.; УЗД: права нирка – ектазія чашечок, миски; в/в урографія стоячи та лежачи  – нефроптоз справа, гідронефроз правої нирки; КТ –  правосторонній гідронефроз І ступеню; діагноз – аномалія розвитку. Агенезія лівої нирки. Єдина права нирка. Стеноз пієлоуретрального сегменту, гідронефроз 1 ст., нефроптоз 2 ст. справа). Операція була ускладнена малим операційним полем та небезпекою виконання оперативного втручання на єдиній нирці. Першим етапом було виконано стентування нирки, після чого хірурги виконали лапароскопічну пластику пієлоуретрального сегменту та нефропексію.

Ще одна лапароскопічна нервозберігаюча радикальна простатектомія була виконана професором В.Л. Медведєвим. Пацієнту було виконано часткове збереження нервів з урахуванням клінічних даних (чоловік, 66 років; еректильна функція збережена, ІМТ – 30,6, скарги на странгурію, ноктурію 2-3 рази, анамнез життя:  2005 р. – герніопластика ліворуч; ПСА - 12,0 нг/мл; біопсія ПГЗ – Аденокарцинома ПЗ, Гліссон 4 (2+2) в 1 з 10 біоптатів;УЗД: VПЗ - 41,4 см3, ЗС немає; остеосцинтіграфія - без патології; КТ ОМТ – 3,7х4,8 см, цілісність капсули ПЗ збережена, л/в не збільшені; діагноз - рак передміхурової залози сT2N0M0 ст. ІІ, кл. гр. 2.).

Остання, в перший день, операція, яка виконувалась паралельно Е.А. Галлямовим – лапароскопічна резекція нирки з пухлиною, адреналектомія (жінка, 75 років; ІМТ – 37,0; скарг немає; анамнез життя: 1990 рік – холецистектомія; УЗД: пухлина в средньому сегменті правої нирки 3,3,х2,9 см; КТ: права нирка: пухлина 3,0х2,7 см, накопичую контраст до 152 Hu. Лівий наднирник: округлої форми 5,3х4,9 см, накопичує контраст до 55 Hu; гормональний статус кори наднирників у межах норми; діагноз – новоутворення правої нирки cTN0M0(RENAL 7x). ГН новоутворення лівого наднирника). Першим етапом було виконано адреналектомію, після чого з великими технічними труднощами (за рахунок надмірної маси тіла, злукової хвороби та анатомічних особливостей) – резекцію нирки з пухлиною з протилежного боку.

Всі оперативні втручання першого дня були проведені без інтра- та пост-операційних ускладнень. Завдяки високому професіоналізму операційних та анестезіологічних бригад (В.К. Суліма, В.О. Шеремета) всі операції було виконано на найвищому рівні. На наступний день пацієнтів було переведено у палати відділення для подальшого спостереження лікарів, на чолі з завідувачем відділу В.М. Григоренко та завідувачем відділення. Всі хворі знаходились під особистим контролем директора ДУ «Інститут урології НАМН України», чл.-кореспондента, професора С.О. Возіанова.

Під час проведення он-лайн трансляції учасники конференції мали можливість не тільки спостерігати за ходом оперативного втручання інтракорпорально та у фоновому режимі (завдяки додатковій камері, що була спрямована на операційну бригаду, для зручності спостереження), але й ставити питання хірургам і отримувати на них кваліфіковані відповіді.

Професором Й.-У. Штольценбургом представлено доповідь на тему: «Еволюція радикальної простатектомії», після якої відбулась сесія питань та відповідей.

Також, було представлено доповідь проф. С.П. Пасечнікова на тему: "Емпірична антибактеріальна терапія в урології" та д. мед. н. В.М. Григоренко – "Нирково-клітинний рак. Погляд уролога на таргетну терапію".

Перший день завершився жвавим обговоренням проведених втручань.

Другий день було вирішено розпочати дещо раніше, враховуючи складність та довготривалість оперативних втручань. Не зважаючи на те, що в перший день було виконано шість оперативних втручань, а в другий заплановано лише чотири, гості конференції залишились цілком задоволені складністю та показовістю операцій, не пошкодувавши про їх довготривалість. Зі слів шановних гостей цей операційний день проходив під егідою «Challenger» (з англ. «претендент»), враховуючи підібрані клінічні випадки за їх нестандартну складність, та враховуючи високу майстерність хірургів.

В першій операційній залі розпочав професор Е.А. Галлямов з ретроперитонеальної ендоскопічної нефректомія. Хоча в даному випадку професор зробив все можливе для збереження нирки, під час резекції було виявлено розповсюдження пухлинного процесу в ЧМС, та прийнято рішення про нефректомію. Операція була надзвичайно складною, враховуючи дані пацієнтки (жінка, 68 років; ІМТ – 23,1; скарги на біль в поперековій області справа, субфебрильну температуру; УЗД: новоутворення у верхньому та середньому сегментах 8,5,х6,0 см; КТ: новоутворення правої нирки 6,0х7,0 см, накопичує  контраст до 167 Hu; діагноз – новоутворення правої нирки. Супутня патологія: злукова хвороба  органів черевної порожнини).

Наступний «Challenger» чекав професора В.Л. Медведєва з лапаросокпічною пластикою мисково-сечовідного сегменту. Дане оперативне втручання було показовим з точи зору класичного анатомічного виділення та філігранності виконання операції у пацієнта 12 років, враховуючи дані хворого (хлопчик, 12 років; ІМТ – 16; скарг немає; УЗД – деформація чашечок та розширення ЧМС лівої нирки до 3,2х3,3 см.;в/в урографія – гідронефроз лівої нирки; діагноз – лівосторонній гідронефроз).

Продовженням конференції стали три надзвичайно складні та очікувані операції: лапароскопічне ушивання сечоміхурово-піхвової нориці у виконанні професора В.Л. Медведєва, лапароскопічна гемірезекція підковоподібної нирки з пухлиною у виконанні професора Е.А. Галлямова, а також он-лайн трансляція робот-асестованої радикальної простатектомії у виконанні професора Д.Ю. Пушкаря (м. Москва, РФ).

В першій операційній професор В.Л. Медведєв виконував лапароскопічне ушивання сечоміхурово-піхвової нориці. Оперативне втручання було ускладнене як супутньою патологією, так і злуковою хворобою. Виходячи з клінічних даних пацієнтки (жінка, 54 роки; ІМТ – 30,4; скарги на виділення сечі з піхви; за анамнезу: 24.06.12 – пангістеректомія з приводу фіброміоми матки, на 9-й день – підтікання сечі з піхви; 24.09.12 - трансвагінальне ушивання сечовоміхурово-піхвової нориці, на 15 день – підтікання сечі з піхви; УЗД трансвагінальне: по задній стінці сечового міхура  - нориця до 0,6 см; в/вурографія: уродинаміка не порушена; цистоскопія з метрорингером: ємність сечового міхура 250 мл, за міжсечовідною складкою - нориця до 0,8см; діагноз – сечовоміхурно-піхвова нориця, рецидив).

В цей час у другій операційній професор Е.А. Галлямов виконував лапароскопічну гемірезекцію підковоподібної нирки з пухлиною. Клінічні дані пацієнта не дозволяли хірургам виконати цю операцію без технічних складнощів (чоловік, 62 роки; ІМТ – 37,9; скарги на дискомфорт в лівій поперековій області; УЗД – в нижньому сегменті лівої половини підковоподібної нирки новоутворення 5,5х2,5 см, з розповсюдженням в миску та середню групу чашечок, розширення ЧМС зліва; в/в урографія – гідронефроз лівої половини підковоподібної нирки, видільна функція правої половини нирки не порушена; КТ – підковоподібна нирка, новоутворення миски лівої половини підковоподібної нирки; діагноз – аномалія розвитку нирки. Підковоподібна нирка. Са миски лівої нирки лівої половини підковоподібної нирки). Але враховуючи високий професіоналізм спеціалістів операція була виконана на найвищому рівні, без ускладнень.

Під час проведення останніх двох оперативних втручань транслювалась робот-асестована радикальна простатектомія у виконанні професора Д.Ю. Пушкаря (м. Москва, РФ).

Конференцію було завершено он-лайн виступом з операційних ДУ «Інститут урології НАМН України», директора ДУ «Інститут урології НАМН України», чл.-кореспондента, професора С.О. Возіанова, професора  Й.-У. Штольценбурга, професора Е.А. Галлямова та професора В.Л. Медведєва.

Проведення конференції на міжнародному рівні дало змогу вітчизняним урологам отримати чудову можливість відчути переваги новітніх технологій та розвиватись в найкращих традиціях світової урології.