Польська академія наук солідарна з Україною

Усі очікування виправдалися, і дипломатичні зусилля змінилися жорстоким насильством.

Напад Російської Федерації на територію України викликає наш спротив і найширше обурення. Порушено правила та зобов’язання, порушено міжнародне право. Цей акт насильства заслуговує суворого засудження.

Ми виступаємо проти агресії, стаємо на бік її жертв і солідарні зі суверенною Україною. Польська академія наук поділяє найдальші занепокоєння міжнародної спільноти, зберігаючи надію зупинити агресію та відновити мир.

 

Polska Akademia Nauk solidarna z Ukrainą

Zawiodły wszelkie oczekiwania, dyplomatyczne zabiegi zastąpiła brutalna przemoc. Atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy wywołuje nasz sprzeciw i najdalej idące oburzenie. Podeptano zasady i zobowiązania, naruszono międzynarodowe prawo. Ten akt przemocy zasługuje na stanowcze potępienie. Występujemy przeciwko agresji, stajemy po stronie jej ofiar, solidaryzujemy się z suwerenną Ukrainą. Polska Akademia Nauk podziela najdalej idące obawy społeczności międzynarodowej, zachowując jednocześnie nadzieję na powstrzymanie agresji i przywrócenie pokoju.

https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3531-polska-aka...