Заява щодо нинішньої війни в Україні

Це має на меті поінформувати всіх колег з BUP про поточну ситуацію щодо Балтійської університетської програми (BUP) як організації у світлі війни в Україні. BUP рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну і пропонує нашу щиру підтримку тим колегам і студентам, які найбільше постраждали від війни.

Останній тиждень Рада BUP та координаційний секретаріат чекали чітких директив від Уппсальського університету та уряду Швеції щодо того, як може продовжуватися наша співпраця в рамках BUP. Ми повинні були отримати чіткі директиви, оскільки BUP є урядовим завданням в Уппсальському університеті.

Зараз ми отримали такі директиви:

Через війну в Україні уряд Швеції закликає вищі навчальні заклади припинити співпрацю з державними закладами Росії та Білорусі. Тому співробітництво BUP з Росією та Білоруссю буде скасовано до подальшого повідомлення.

Контракти BUP між Уппсальським університетом та університетами-учасниками в Росії та Білорусі будуть призупинені. Протягом тридцяти років BUP розвиває мирне співробітництво, до якого входять усі країни водозбору Балтійського моря. Місія BUP – сприяння та підтримка академічного співробітництва – навряд чи може бути більш актуальною в роботі зі сталого розвитку в регіоні Балтійського моря.

Нашою метою, як завжди, є підтримка ключової ролі, яку відіграють університети в демократичному, мирному та сталому розвитку. Це нищівно і трагічно, що такий розвиток подій, який ми зараз бачимо, відбувається, оскільки після закінчення холодної війни були зроблені великі зусилля для розвитку миру, спілкування, взаєморозуміння та співробітництва в регіоні. Програма Балтійського університету була частиною цих зусиль – і буде.

Це величезна трагедія, що мир у регіоні Балтійського моря не зберігся.

 Голова ради BUP Олле Янссон, Уппсальський університет

Координаційний секретаріат Мадлен Гранвік, Уппсальський університет

Асоційований секретаріат, Іренеуш Збіцінський, Лодзинський технологічний університет

Асоційований секретаріат, Walter Leal, Гамбурзький університет прикладних наук

Асоційований секретаріат, Сесілія Лундберг, Університет Академі Або

https://www.balticuniv.uu.se/about-us/information-regarding-the-war-in-ukraine/statement-regarding-the-war-in-ukraine/
 

Statement regarding the current war in Ukraine
This is to inform all BUP colleagues about the current situation for the Baltic University Programme (BUP) as an organisation in light of the war in Ukraine. The BUP strongly condemns Russia’s invasion of Ukraine and offers our wholeheartedly support to those colleagues and students most affected by the war.

The latest week the BUP board and the coordinating secretariat have waited for clear directives from Uppsala University and the Swedish government on how our cooperation within the BUP can continue. We had to get clear directives since the BUP is a government assignment at Uppsala University.

The directives we now have received are the following:

Due to the war in Ukraine, the Swedish government calls on higher education institutions to suspend co-operation with state institutions in Russia and Belarus. The BUP co-operations with Russia and Belarus will therefore be cancelled until further notice. The BUP contracts between Uppsala university and the participating universities in Russia and Belarus will be suspended.

For thirty years the BUP has developed peaceful cooperation where all countries in the water catchment area of the Baltic Sea are included. The mission of BUP, to promote and support academic co-operations, can hardly be more topical, in the work for sustainable development in the Baltic Sea Region. Our aim is as always to support the key role that universities play in democratic, peaceful and sustainable development.

It is devastating and tragic that such a development that we now see occurs since major efforts have been made after the end of the Cold War to develop peace, communication, understanding and co-operations in the region. The Baltic University Programme has been a part of these efforts – and still will be.

It is a tremendous tragedy that peace within the Baltic Sea Region has not prevailed.

The chair of the BUP board, Olle Jansson, Uppsala University
The Coordinating secretariat, Madeleine Granvik, Uppsala University
Associated secretariat, Ireneusz Zbicinski, Lodz University of Technology
Associated secretariat, Walter Leal, Hamburg University of Applied Sciences
Associated secretariat, Cecilia Lundberg, Åbo Akademi University

https://www.balticuniv.uu.se/about-us/information-regarding-the-war-in-u...