Європейська асоціація урологів - (EAU) розробила для пацієнтів інформаційні листи  щодо основних урологічних захворювань та урологічних діагностичних та лікуваннях процедур.  Зі згоди  EAU ми публікуємо посилання  на ці матеріали. Нажаль, вони переведені тільки на основні європейські мови і української чи російської версії там немає. В найближчий час ми постараємося виправити це. На даний час ті хто не володіє іноземною мовою можуть скористатися перекладачем Google Translation - (тут або  натиснувши на посилання українською мовою).  Майте на увазі можливість неточностей в електронному  перекладі. Інститут урології, EAU та розробник сайту не несе відповідальності за помилки перекладу системою Google Translation.

Urological diseases - (урологічні захворювання)

Male infertility - (Чоловіче безпліддя)

Neurourological disorders - (Неврологічні розлади)

Nocturia - (Ніктурія)

Overactive bladder syndrome - (Синдром гіперактивного сечового міхура)

Penile curvature - (Викривлення статевого члена)

Phimosis - (Фімоз)

Priapism - (Приапізм)

Varicocele - (Варикоцеле)

Urinary incontinence - (Нетримання сечі)

Urologic cancers - (Урологічні раки)

What is cancer? - (Що таке рак?)

Coping with cancer - (Боротьба з раком)

Bladder cancer - (Рак сечового міхура)

Kidney cancer - (Рак нирок)

Penis cancer - (Рак пеніса)

Primary urethral cancer - (Первинний рак уретри)

Prostate cancer - (Рак простати)

Testicular cancer - (Рак яєчка)

Urachal cancer - (Рак урахуса)

Diagnostics - (Діагностика)

Cystoscopy - (Цистоскопія)

MRI scan - (МРТ-сканування)

Ultrasound - (Ультразвукова діагностика)

Urine biomarkers for bladder cancer - (Біомаркери сечі для раку сечового міхура)

Urine test - (Аналіз сечі)

Urography - (Урографія)

Bimanual pelvic examination - (Бімануальне обстеження тазу)

Biopsy - (Біопсія)

Bladder diary - (Щоденник сечового міхура)

Bone scan - (Сканування кісток)

CT-scan - (Комп'ютерна томографія)

Digital rectal examination - (Пальцеве ректальне обстеження)

DMSA Renal Scans - (DMSA)

Medical history - (Медична історія)

Physical examination - (Медичний огляд)

PSA Testing - (Тестування PSA)

Urodynamic testing - (Уродинамічне дослідження)

Uroflowmetry - (Урофлоуметрія)

Treatment - (Лікування)

Active surveillance - (Активний нагляд)

Autologous Fascial Sling - (Аутологічний фасциальний слінг)

Artificial compression devices in men - (Прилади штучного стиснення у чоловіків)

Artificial Urinary Sphincter implantation in men - (Імплантація штучного сфінктера сечі у чоловіків)

Artificial Urinary Sphincter Implantation in Women - (Імплантація штучного сфінктера сечі у жінок)

Bilateral Orchiectomy - (Двостороння орхіектомія)

Burch colposuspension - (Burch colposuspension)

Changing stoma bag - (Зміна стомічного мішка)

Chemical castration - (Хімічна кастрація)

Chemotherapy - (Хіміотерапія)

Circumcision - (Обрізання)

Cystectomy - (Цистектомія)

Cytoreductive nephrectomy - (Циторедуктивна нефректомія)

Drug treatment for LUTS in men with BPE - (Медикаментозне лікування симптомів нижніх сечових шляхів у чоловіків з ДГП)

Drug treatment for nocturia - (Медикаментозне лікування ноктурії)

Drug therapy for overactive bladder - (Медикаментозна терапія для гіперактивного сечового міхура)

Drug treatment for urinary incontinence - (Медикаментозне лікування нетримання сечі)

Hormonal therapy - (Гормональна терапія)

Immunotherapy - (Імунотерапія)

Injection of bulking agents - (Ін'єкція наповнюючих агентів)

Phosphodiesterase 5 inhibitors - (Інгібітори фосфодіестерази 5)

Instillation treatment - (Інстиляційна обробка)

Laser enucleation of the prostate - (Лазерна энуклеация простати)

Laser vaporisation of the prostate - (Лазерне випаровування передміхурової залози)

Midurethral sling - (Мідуретральний сліг)

Nephrectomy - (Нефректомія)

Nerve stimulation or Neuromodulation - (Стимуляція нервів або нейромодуляція)

Palliative care - (Паліативна допомога)

Partial nephrectomy - (Часткова нефректомія)

Pelvic floor exercises - (Вправи для тазового дна)

Penile implants - (Імплантати пеніса)

Penile lengthening procedure - (Процедура подовження статевого члена)

Penile shortening procedures - (Процедури скорочення статевого члена)

Percutaneous Nephrolithotomy - (PCNL) - (Черезшкірна нефролітотомія - (PCNL))

Prostate stent - (Стенти простати)

Radical prostatectomy - (Радикальна простатектомія)

Shock-Wave Lithotripsy - (Ударно-хвильова літотрипсія)

Transurethral incision of the prostate - (TUIP) - (Трансуретральний розріз передміхурової залози - (TUIP))

Transurethral resection of the prostate - (TURP) - (Трансуретральна резекція передміхурової залози - (ТУРП))

TURBT - (TURBT)

TUMT - (TUMT)

Urinary diversions - (Сечовиділення)

Watchful Waiting - (Спостерігаюче очікування)

Ureteroscopy - (Уретероскопія)

Double J-stent placement - (Встановлення подвійного J-стента)

Відео

Changing stoma bag

Cystectomy

Cystoscopy

Double J-stent placement

Drug treatment for overactive bladder

Shock Wave Lithotripsy (SWL)

TURBT

Ureteroscopy (URS)

Urodynamic testing