Головними напрямками наукової діяльності інституту є:
- сечокам'яна хвороба (патогенез, метафілактика, комплексне лікування);
- запальні захворювання нирок, сечовивідних шляхів і чоловічих статевих органів (етіологія, патогенез, комплексне лікування);
- розробка та удосконалення методів лікування вроджених аномалій розвитку, вазоренальної гіпертензії;
- злоякісні новоутворення: рання діагностика, пошуки засобів і методів лікування з мінімальною побічною дією;
- діагностика та лікування репродуктивної патології подружньої пари;
- особливості перебігу та лікування основних урологічних захворювань у дорослого та дитячого населення з областей;
- медично-соціальні та епідеміологічні проблеми в урології.

Щорічно науковими підрозділами Інституту виконується понад 13 науково-дослідних робіт.

Серед наукового доробку за роки існування Інституту видано 204 монографії, 5325 статей, проведено 297 внутрішньоінститутських та 189 науково-практичних конференцій, на яких зроблено 1526 доповідей; в тому числі 31 на зарубіжних форумах. У вітчизняних журналах – 2824, зарубіжних виданнях – 327 та в інших – 2125, методичних рекомендацій – 134, інформаційних листів – 104, патентів – 247.

За останні 15 років співробітниками Інституту видано 66 монографій, з них 6 підручник та 6 посібників, співробітники є авторами 9 глав в монографіях та довідниках, в т.ч країн СНД. Видано: брошур - 11, відомчих видань - 12, збірників матеріалів конференцій та з’їздів - 26, стандарти діагностики та лікування урологічної та нефрологічної патології у 2-х томах – 1.

Роботи, виконані в Інституті, відзначені чотирьома Державними преміями.

Діяльність клініки Інституту

Клініка Інституту налічує 230 ліжок урологічного профілю на основній базі та 250 ліжок – на лікувальних базах м. Києва. Більше 5 тис. хворих за рік одержують стаціонарне лікування, в тому числі 3 тисячам виконується оперативне втручання.

Консультативна поліклініка Інституту розрахована на 150 відвідувань за день. Щорічно нею надається висококваліфікована медична допомога майже 20 тис. пацієнтів з урологічною патологією.