Новини

 

 

Керівник

Доктор медичних наук, професор, Президент Українського Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, з 1998 р. головний редактор журналу «Імунологія та алергологія»

Драннік Георгій Миколайович

 

 

Наукова робота - лабораторія займається дослідженнями порушень імунітету у хворих з урологічною патологією, пацієнтів з синдромом підвищеної стомлюваності і з ознаками вторинного імунодефіциту, хворих з хронічним урохламідіозом.

 

Досліджується секреторна активність клітин по продукції медіаторів імунітету - інтерлейкінів та інтерферонів: спонтанного та індукованого синтезу інтерлейкінів: ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-10, гамма-інтерферону (?-ІФ), фактора некрозу пухлин (ФНП-?), Що дає можливість оцінювати стан Т-лімфоцитів хелперів 1 та 2 класів, клітин моноцитарно-макрофагальної системи при різних патологіях. Крім того, сучасним і доцільним є визначення молекул клітинної адгезії (ICAM) та протеїнів теплового шоку як показників хронізації процесу запалення, що мають особливе значення при хронічному урогенітальному хламідіозі як фактор ризику розвитку аутоімунної реакції.

 

Актуальні дані вивчення рецепторів до медіаторів імунної відповіді (інтерлейкінів, інтерферонів, фактора некрозу пухлин) для характеристики стану кооперативного взаємодії імунокомпетентних клітин.

 

Практична робота - розробка ефективних методів лікування з використанням імунотропної терапії. Співробітники лабораторії мають досвід використання нових імунотропних препаратів - міелопіда, тималіну, Т-активіну, тимогену, лаферону, манакса, МІКОТОНА - з дослідженням механізмів їх дії при різних урологічних патологіях. Дуже актуальними, особливо при кризової демографічної ситуації в Україні, є дослідження доцільності імунотерапії при урогенітальному хламідіозі.

 

Організаційна робота.

Співробітниками опубліковано більше 460 наукових праць та методичних матеріалів, 7 монографій. Співробітники лабораторії як члени Оргкомітету та засновники Українського Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) провели близько 25 наукових і науково-практичних конференцій з проблем клінічної та лабораторної імунології, етіопатогенезу і лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій, 2 міжнародних школи за участю 30 провідних професорів світу (США, Бельгії, Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Данії, Угорщини, Болгарії, Росії, Білорусі, Литви, Україна) і 100 молодих вчених.

 

Міжнародні зв'язки. Завідувач лабораторією імунології д-р мед. наук, професор Г.Н.Драннік - член європейської Академії алергологів та клінічної імунології (EAACI), Американського коледжу алергології, астми і імунології, Міжнародного наукового Товариства з імунореабілітації, віце-президентом Товариства імунологів СНД; щорічно приймає участь в міжнародних конгресах і конференціях.