06.09.2021 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація аспіранта відділу реконструктивної та геріатричної урології Гусаковського Степана Степановича (спеціальність: 222 – медицина, галузь знань: 22 – охорона здоров'я) на тему «Фактори прогнозу та вибір ад’ювантної хіміотерапії при м’язево-неінвазивному раку сечового міхура» (науковий керівник: д.мед.н., проф. Шуляк Олександр Владиславович, заступник директора з наукової роботи) прийнята до розгляду.

Анотація дисертації

https://drive.google.com/file/d/1q4OQzK2SNemHR0ax6V_CHny6LtHbGTR4/view?u...

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.615.001 =>